Friday, March 16, 2012

சாலமோனின் நீதிமொழிகள் - 2

இஸ்ராயேல் நாட்டை ஆண்ட அரசர்களுள் ஞானத்திற்கு மிகவும் பிரபலமானவர் சாலமோன் அரசர். அவருடைய ஆட்சிகாலத்திலோ அல்லது அதற்கு பின்னரோ எழுதி வைக்கப்பட்டதாக கருதப்படும் நீதிமொழிகள் நூலில் இருந்து முதல் பத்து நீதிமொழிகளை முதல் பதிவில் எழுதியிருந்தேன்.

அதன் தொடர்ச்சியாக...


11. பகைமை சண்டைகளை எழுப்பிவிடும்; தனக்கிழைத்த தீங்கு அனைத்தையும் அன்பு மன்னித்து மறக்கும்.

12. விவேகமுள்ளவர்களின் சொற்களில் ஞானம் காணப்படும்; மதிகெட்டவர்களின் முதுகிற்குப் பிரம்பே ஏற்றது.

13. ஞான்முள்ளோர் அறிவைத் தம்மகத்தே வைத்திருப்பர்; மூடர் வாய் திறந்தால் அழிவு அடுத்து வரும்.

14. செல்வரின் சொத்து அவருக்கு அரணாயிருக்கும்; ஏழையரின் வறுமை நிலை அவர்களை இன்னும் வறியோராக்கும்.

15. நேர்மையாளர் தம் வருமானத்தை வாழ்வதற்குப் பயன்படுத்துகின்றனர்; பொல்லாதவரோ தம் ஊதியத்தைத் தீய வழியில் செலவழிக்கின்றனர்.

16. நல்லுரையை ஏற்போர் மெய்வாழ்வுக்கான பாதையில் நடப்பர்; கண்டிப்புரையைப் புறக்கணிப்போரோ தவறான வழியில் செல்வர்.

17.உள்ளத்தின் வெறுப்பை மறைப்போர் பொய்யோர்; வசைமொழி கூறுவோர் மடையர்.

18. மட்டுக்கு மிஞ்சின பேச்சு அளவற்ற தீமைகளை விளைவிக்கும்; நம் நாவை அடக்குவோர் விவேகமுள்ளோர்.

19. நல்லாரின் சொற்கள் தூயவெளிக்குச் சமம்; பொல்லாரின் எண்ணாங்களோ பதருக்குச் சமம்.

20. நல்லாரின் சொற்கள் பிறருக்கு உணவாகும்; செருக்கு நிறைந்தோரின் மதிகேடு அவர்களை அழித்துவிடும்.

21. இறைவனின் ஆசி செல்வம் அளிக்கும்; அச்செல்வம் துன்பம் கலவாது அளிக்கப்படும் செல்வம்.

22. தீங்கிழைப்பது மதிகெட்டோர்க்கு மகிழ்ச்சிதரும் விளையாட்டு; ஞானமே மெய்யறிவு உள்ளோர்க்கு மகிழ்ச்சி தரும்.

23. பொல்லார் எதற்கு அஞ்சுவரோ அதுவே அவர்களுக்கு வரும்; இறைவனுக்கு அஞ்சி நடப்போர் எதை விரும்புகின்றனரோ, அது அவர்களுக்கு கிடைக்கும்.

24. சுழல் காற்றுக்குப்பின் பொல்லார் இராமற்போவர்; இறைவனுக்கு அஞ்சி நடப்பவர்களோ என்றுமுள்ள அடித்தளம் போன்று நிற்பர்.

25. பல்லுக்குக் காடியும் கண்ணுக்குப் புகையும் எப்படி இருக்குமோ, அப்படியே சோம்பேறிகள் தங்களைத் தூது அனுப்பினோர்க்கு இருப்பர்.

26. இறைவனிடம் கொள்ளும் அச்சம் ஆயுளை நீடிக்கச் செய்யும்; பொல்லாரின் ஆயுட்காலம் குறுகிவிடும்.

27. நல்லார் தாம் எதிர்பார்ப்பவற்றை பெற்று மகிழ்வர்; பொல்லார் எதிர்ப்பார்ப்பதோ அவர்களுக்கு கிட்டாமற் போகும்.

28. இறைவனின் வழி நல்லார்க்கு அரணாகும்; தீமை செய்வோர்க்கோ அது அழிவைத் தரும்.

29. இறைவனுக்கு அஞ்சி நடப்போரை ஒருபோதும் அசைக்க இயலாது; பொல்லாரோ நாட்டில் குடியிருக்க மாட்டார்கள்.

30. இறைவனைக்கு அஞ்சி நடப்போரின் வாயினின்று ஞானம் பொங்கி வழியும்; வஞ்சகம் பேசும் நா துண்டிக்கப்படும்...

இதில் கூறப்பட்டுள்ள சில நீதிமொழிகள் இன்றைய அநியாய, அக்கிரம  உலகில் பொருத்தமற்றவையாக தோன்றினாலும் தீயவன் பெறும் வெற்றிகளும் வசதி வாய்ப்புகளும் தற்காலிகமானவையே என்பதையும் நினைவுகூறவேண்டும்.
இனியும் வரும்...

பி.கு: என்னுடைய பி.எஸ்.என்.எல் இணைப்பு கடந்த இரு வாரங்களாக கண்ணாமூச்சி ஆடியதால் என்னால் தொடர்ந்து எழுத முடியாமற் போனது. புதிதாக ரிலையன்ஸ் இணைப்பை பெற்றதால் இன்று பதிவு செய்ய முடிந்தது. இனி தொடர்ந்து வரும்...

 

0 comments:

Post a Comment