Thursday, March 29, 2012

சாலமோனின் நீதிமொழிகள் 7


சாலமோன் அரசரி நீதிமொழிகளின் தொடர்ச்சி....

71. சிந்தனையற்ற பேச்சு வாள் போல புண்படுத்தும்; விவேகமுள்ளோரின் சொற்களோ புண்களை ஆற்றும்.

72. சதித்திட்டம் வகுப்போர் தம்மையே ஏமாற்றிக்கொள்வர்; பொது நலத்தை நாடுவோர் மகிழ்ச்சியோடிருப்பர்.

73. நல்லாருக்கு ஒரு கேடும் வராது; பொல்லாரின் வாழ்க்கையோ துன்பம் நிறைந்ததாய் இருக்கும்;

74. விவேகமுள்ளோர் தம் அறிவை மறைத்துக் கொள்வர்; மதிகெட்டவரோ தம் மூடத்தனத்தை விளம்பரப்படுத்துவர்.

75. ஊக்கமுடையோரின் கை ஆட்சி செய்யும்; சோம்போறிகளோ அடிமை வேலை செய்வர்.

76. மனக்கவலை மனிதரின் இதயத்தை வாட்டும்; இன்சொல் அவர்களை மகிழ்விக்கும்.

77. சான்றோரின் அறிவுரை நண்பர்களுக்கு நன்மை பயக்கும்; பொல்லாரின் பாதை அவர்களைத் தவறிழைக்கச் செய்யும்.

78. சேம்பேறிகள் தாம் வேட்டையாடியதையும் சமைத்துண்ணார்; விடாமுயற்சியுடையோரோ அரும் பொருளையும் ஈட்டுவர்.

79. நேர்மையாளரின் வழி வாழ்வு தரும்; முரணானவரின் வழி சாவில் தள்ளும்.

80. விவேகமுள்ள மகன் தன் தந்தையின் நற்பயிற்சியை ஏற்றுக்கொள்வான், இறுமாப்புள்ளவனோ கண்டிக்கப்படுவதை பொருட்படுத்த மாட்டான்.

இனியும் வரும்..

Monday, March 26, 2012

சாலமோனின் நீதிமொழிகள் 6


சிறந்த நிர்வாகத்திறம் கொண்ட சாலமோன் அரசர் தனதுஆட்சிக் காலத்தில் சமூக, பொருளாதா, கலை பண்பாட்டில் முன்னேற்றமடைந்த ஒரு நாட்டை உருவாக்குவதில் முழு மூச்சுடன்உழைத்தார். அதில் வெற்றியும் கண்டார். பல்வேறு நாடுகளுடன் திருமண உறவு கொள்வதன் மூலம் போரைதவிர்த்து நாடுகளுக்கிடையே நல்லுறவை ஏற்படுத்தியது சாலமோனது சிறப்பான ராஜதந்திரமாகும்.


அவர் எழுதி வைத்துச் சென்ற நீதிமொழிகளின் தொடர்ச்சி...

61. நேர்மையாளர்களின் கருத்துக்கள் நியாயமானவை; பொல்லாரின் திட்டங்களோ வஞ்சகமானவை.

62.   பொல்லார் நாளடைவில் வீழ்த்தப்பட்டு வழித்தோன்றலின்றி அழிவர்; நலாரின் குடும்பமோ நிலைத்திருக்கும்.

63.பொல்லாரின் சொற்கள் சாவுக்கான கண்ணிகளாகும்; நேர்மையாளரின் பேச்சு உயிரைக் காப்பாற்றும்.
 
64.  மனிதர் தம் விவேகத்திற்கேற்ப புகழைப் பெறுவர்; சீர்கெட்ட இதயமுடையவரோ இகழ்ச்சியடைவர்.

 

65. வீட்டில் உணவில்லாதிருந்தும் வெளியில் பகட்டாய்த் திரிவோரை விட தம் கையால் உழைத்து எளிய வாழ்க்கை நடத்துவோரே மேல்.

66.  நல்லார் தம் கால்நடைகளையும் பரிவுடன் பாதுகாப்பர்; பொல்லாரின் உள்ளமோ கொடுமை வாய்ந்தது.

67. தீயோர் தம் பொய்யுரையில் தாமே சிக்கிக்கொள்வர்; நேர்மையாளர் நெருக்கடியான நிலையிலிருந்தும் தப்புவர்.

68.  மூடர் செய்வது அவர்களுக்குச் சரியென தோன்றும்; விவேகமுள்ளவர்கள் பிறருடைய அறிவுரைக்குச் செவி கொடுப்பர்.

69. மூடர் தம் எரிச்சலை உடனடியாக வெளியிடுவர்; விவேகிகளோ பிறரது இகழ்ச்சியை பொருட்படுத்துவதில்லை.
 
70.  உண்மையை பேசுவோர் நீதியை நிலைநாட்டுவோர்;பொய்யுரைப்போரோ வஞ்சம் நிறைந்தவராவர்.

இனியும் வரும்
...

Friday, March 23, 2012

சாலமோனின் நீதிமொழிகள் 5

சாலமோன் ஓர் அமைதியின் அரசராக விளங்கினார் என்கிறது வேதாகமம். ஆதலால், அவர் உள்நாட்டுக் கொள்கைகளுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுத்தார். நீதி நிர்வாகம் சிறப்பாகச் செயல்பட ஏற்பாடு செய்தார். அதிகமாகப் புதிய பதவிகளை ஏற்படுத்தி, புதியவர்களைப் பதவியில் அமர்த்தினார். நாட்டை 12  மாவட்டங்களாகப் பிரித்து, ஒவ்வொரு மாவட்டத்திற்கும் ஓர் ஆளுனரை ஏற்படுத்தினார். மேலும், சாலமோன் தனது படைபலத்தை அதிகரிப்பதில் கவனம் செலுத்தி அதன் மூலம் எதிரிகளின் ஊடுருவலைத்தவிர்த்தார்.

அவருடைய நீதிமொழிகளின் தொடர்ச்சி...

51. ஈகைக் குணமுள்ளோர் வளம்பட வாழ்வர்; குடிநீர் கொடுப்போர் குடிநீர் பெறுவர்.

52. தானியத்தை பதுக்கி வைப்போரை மக்கள் சபிப்பர்; அதை மக்களுக்கு விற்போரோ ஆசி பெறுவர்.

53. நன்மையானதை நாடுவோர் இறைவனின் தயவை நாடுவோர் ஆவர்; தீமையை நாடுவோரிடம் தீமைதான் வந்தடையும்.

54. தம் செல்வத்தை நம்பி வாழ்வோர் சருகென உதிர்வர்; இறைவனை நம்பி வாழ்வோரோ தளிரென தழைப்பர்.

55. குடும்பச்  சொத்தைக் கட்டிக் காக்காதவர்களுக்கு எஞ்சுவது வெறுங் காற்றே; அத்தகைய மூடர்கள் ஞானமுள்ளோர்க்கு அடிமையாவர்.

56. நேர்மையான நடத்தை வாழ்வளிக்கும் மரத்திற்கு இட்டுச் செல்லும்; ஆனால் வன்செயல் உயிராற்றலை இழக்கச் செய்யும்.

57. நேர்மையாளர் இவ்வுலகிலேயே கைம்மாறு பெறுவர் எனில் பொல்லார் தண்டனை பெறுவது சத்தியம்.

58. அறிவை விரும்புவோர் கண்டித்துத் திருத்தப்படுவதை விரும்புவர்; கண்டிக்கப்படுவதை வெறுப்போர் அறிவற்ற விலங்குகளுக்கு நிகராவர்.

59. நல்லார் இறைவனின் கருணையை அடைவர்; தீய சூழ்ச்சி செய்வோரை அவர் கண்டிப்பார்.

60. பண்புள்ள மனைவி தன் கணவனுக்கு மணி முடியாவாள்; இழிவு வருவிப்பவள் அவனுக்கு எலும்புருக்கி போலிருப்பாள்.

இனியும் வரும்...

Wednesday, March 21, 2012

சாலமோன் அரசரின் நீதிமொழிகள் 4


சாலமோனின் ஆட்சிக்காலத்தை இஸ்ரயேலின் பொற்காலம் என வேதாகமம் கூறுகிறது. இஸ்ரயேல் மக்கள் சமூக, பொருளாதார வாழ்வில் மேம்பட்ட நிலையில் ஓர் அமைதியான வாழ்க்கை நடத்தினார்கள். சாலமோனது பிரம்மாண்டமான கட்டிடப் பணிகள் பலருக்கு வேலை வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்திக் கொடுத்தது. இதனால் பலர் வசதிபடைத்தவர்களாகத் திகழ்ந்தனர். பல புதிய நகரங்கள் உருவாக்கப்பட்டு குடியேற்ற வசதிகள் ஏற்படுத்தித் தரப்பட்டன. கட்டிடப் பணியில் மட்டுமல்லாது கலைப்பணியிலும் சாலமோன் சிறந்து விளங்கினார்.

அவர் எழுதி வைத்த நீதிமொழிகள் சிலவற்றின் தொடர்ச்சி...

41. திறமையுள்ள தலைமை இல்லையேல் நாடு வீழ்ச்சியுறும்; அறிவுரை கூறுவார் பலர் இருப்பின்  அதற்கு பாதுகாப்புண்டு.

42. அன்னியருக்காகப் பிணை (ஜாமீன்) நிற்போர் அல்லற்படுவர்: பிணை நிற்க மறுப்போர்க்கு இன்னல் வராது (இந்த நீதிமொழி இந்த காலத்திற்கும் எவ்வளவு பொருத்தமக உள்ளது!)

43. கனிவுள்ள பெண்ணுக்குப் புகழ் வந்து சேரும்; முயற்சியுள்ள ஆணுக்குச் செல்வம் வந்து குவியும்.

44. இரக்கமுள்ளோர் தம் செயலால் தாமே நன்மை அடைவர்; இரக்கமற்றோரோ தமக்கே ஊறு விளைவித்துக்கொள்வர்.

45. பொல்லார் பெறும் ஊதியம் ஊதியமல்ல; நீதியை விதைப்போரோ  உண்மையான ஊதியம் பெறுவர்.

46. நீதியில் கருத்தூன்றியோர் நீடு வாழ்வர்; தீமையை நாடுவோர் சாவை நாடிச் செல்வர்.

47. வஞ்சக நெஞ்சினர் இறைவனின் இகழ்ச்சிக்குரியவர்; மாசற்றோர் அவரது மகிழ்ச்சிக்கு உரியவராவார்.

48. தீயோர் தண்டனைக்குத் தப்பமாட்டார்; இறைவனுக்கு அஞ்சி நடப்போரின் மரபினருக்கோ தீங்கு வராது.

49. மதிகெட்டு நடக்கும் பெண்ணின் அழகு பன்றிக்கு போட்ட வைர மூக்குத்தியை போன்றது.

50. அளவின்றி செலவழிப்போர் செல்வராவது உண்டு; கஞ்சராய் வாழ்ந்து வறியவராவதும் உண்டு..

இனியும் வரும்...

Monday, March 19, 2012

சாலமோனின் நீதிமொழிகள் 3

சாலமோன் அரசரின் ஞானம் அவருடைய காலத்தில் இஸ்ராயேலை சுற்றிலுமுள்ள நாடுகளை ஆண்ட அரசர்களின் ஞானத்தை விட மிகவும் சிறந்ததாக இருந்தது. ஆகவே அத்தகைய நாடுகள் அனைத்திலும் அவருடைய புகழ் பரவியது.

அவர் சுமார் மூவாயிரம் நீதிமொழிகளை உரைத்தார் என்கிறது வேதாகமம். அவர் இயற்றிய பாடல்களின் ஆயிரத்து ஐந்து. அவர் தம் நாட்டிலுள்ள அனைத்து மர வகைகளை குறித்தும், நடப்பன, பறப்பன, ஊர்வன, நீந்துவன ஆகியவற்றைக் குறித்தும் கருத்துரை வழங்கினார்.

அவருடைய நீதிமொழிகளைக் கொண்ட பகுதி 'நீதிமொழிகள்' என்ற தலைப்பில் ஒரு தனி பகுதியாகவே தரப்பட்டுள்ளது என்பதை ஏற்கனவே குறிப்பிட்டிருந்தேன்...

அவர் எழுதி வைத்த நீதிமொழிகளில் சில....

31. இறுமாப்பு வரும் முனே, இகழ்ச்சி வரும் பின்னே; தன்னடக்கம் இருக்குமாயின் ஞானமும் இருக்கும்.

32. நேர்மையானவர்களின் நல்லொழுக்கும் அவர்களை வழி நடத்தும்; நம்ம்பிக்கை துரோகிகளின் வஞ்சகம் அவர்களை பாழ்படுத்தும்.

33.இறைவனின் சினம் வெளிப்படும் நாளில் செல்வம் பயன்படாது; நேர்மையான நடத்தையோ சாவுக்குத் தப்புவிக்கும்.

34.குற்றமில்லாதவர்களின் நேர்மை அவர்களின் வழியை நேராக்கும்; பொல்லார் தம் பொல்லாங்கினால் வீழ்ச்சியுறுவர்.

35.நேர்மையானவர்களின் நீதி அவர்களைப் பாதுகாக்கும்; நம்பிக்கை துரோகிகள் தங்களுடைய சதித்திட்டங்களில் தாங்களே பிடிபடுவார்கள்.

36.பொல்லார் எதிர்நோக்கியிருந்தது அவர்கள் சாகும்போதும் கிட்டாமலே மறைந்துபோகும்; அவர்கள் எதிர்நோக்கியிருந்த செல்வம் கிடைக்காமற் போகும்.

37.இறைவனுக்கு அஞ்சி நடப்போர் துயரினின்று விடுவிக்கப்படுவர்; பொல்லார் அதில் அகப்பட்டு உழல்வர்.

38.இறைப்பற்று இல்லாதோர் தம் பேச்சினால் அடுத்திருப்பாரைக் கெடுப்பர்; நேர்மையாளர் தம் அறிவாற்றலால் விடுவிக்கப்படுவர்.

39.நல்லாரின் வாழ்க்கை நலமடைந்தால் ஊரார் மகிழ்ந்து கொண்டாடுவர்; பொல்லார் அழிந்தால், அவர்களிடையே ஆர்ப்பரிப்பு உண்டாகும்.

40.அடுத்திருப்பாரை இகழ்வது மதிகெட்டோரின் செயல்; நாவடக்கம் விவேகமுள்ளோரின் பண்பு.

இனியும் வரும்...

Friday, March 16, 2012

சாலமோனின் நீதிமொழிகள் - 2

இஸ்ராயேல் நாட்டை ஆண்ட அரசர்களுள் ஞானத்திற்கு மிகவும் பிரபலமானவர் சாலமோன் அரசர். அவருடைய ஆட்சிகாலத்திலோ அல்லது அதற்கு பின்னரோ எழுதி வைக்கப்பட்டதாக கருதப்படும் நீதிமொழிகள் நூலில் இருந்து முதல் பத்து நீதிமொழிகளை முதல் பதிவில் எழுதியிருந்தேன்.

அதன் தொடர்ச்சியாக...


11. பகைமை சண்டைகளை எழுப்பிவிடும்; தனக்கிழைத்த தீங்கு அனைத்தையும் அன்பு மன்னித்து மறக்கும்.

12. விவேகமுள்ளவர்களின் சொற்களில் ஞானம் காணப்படும்; மதிகெட்டவர்களின் முதுகிற்குப் பிரம்பே ஏற்றது.

13. ஞான்முள்ளோர் அறிவைத் தம்மகத்தே வைத்திருப்பர்; மூடர் வாய் திறந்தால் அழிவு அடுத்து வரும்.

14. செல்வரின் சொத்து அவருக்கு அரணாயிருக்கும்; ஏழையரின் வறுமை நிலை அவர்களை இன்னும் வறியோராக்கும்.

15. நேர்மையாளர் தம் வருமானத்தை வாழ்வதற்குப் பயன்படுத்துகின்றனர்; பொல்லாதவரோ தம் ஊதியத்தைத் தீய வழியில் செலவழிக்கின்றனர்.

16. நல்லுரையை ஏற்போர் மெய்வாழ்வுக்கான பாதையில் நடப்பர்; கண்டிப்புரையைப் புறக்கணிப்போரோ தவறான வழியில் செல்வர்.

17.உள்ளத்தின் வெறுப்பை மறைப்போர் பொய்யோர்; வசைமொழி கூறுவோர் மடையர்.

18. மட்டுக்கு மிஞ்சின பேச்சு அளவற்ற தீமைகளை விளைவிக்கும்; நம் நாவை அடக்குவோர் விவேகமுள்ளோர்.

19. நல்லாரின் சொற்கள் தூயவெளிக்குச் சமம்; பொல்லாரின் எண்ணாங்களோ பதருக்குச் சமம்.

20. நல்லாரின் சொற்கள் பிறருக்கு உணவாகும்; செருக்கு நிறைந்தோரின் மதிகேடு அவர்களை அழித்துவிடும்.

21. இறைவனின் ஆசி செல்வம் அளிக்கும்; அச்செல்வம் துன்பம் கலவாது அளிக்கப்படும் செல்வம்.

22. தீங்கிழைப்பது மதிகெட்டோர்க்கு மகிழ்ச்சிதரும் விளையாட்டு; ஞானமே மெய்யறிவு உள்ளோர்க்கு மகிழ்ச்சி தரும்.

23. பொல்லார் எதற்கு அஞ்சுவரோ அதுவே அவர்களுக்கு வரும்; இறைவனுக்கு அஞ்சி நடப்போர் எதை விரும்புகின்றனரோ, அது அவர்களுக்கு கிடைக்கும்.

24. சுழல் காற்றுக்குப்பின் பொல்லார் இராமற்போவர்; இறைவனுக்கு அஞ்சி நடப்பவர்களோ என்றுமுள்ள அடித்தளம் போன்று நிற்பர்.

25. பல்லுக்குக் காடியும் கண்ணுக்குப் புகையும் எப்படி இருக்குமோ, அப்படியே சோம்பேறிகள் தங்களைத் தூது அனுப்பினோர்க்கு இருப்பர்.

26. இறைவனிடம் கொள்ளும் அச்சம் ஆயுளை நீடிக்கச் செய்யும்; பொல்லாரின் ஆயுட்காலம் குறுகிவிடும்.

27. நல்லார் தாம் எதிர்பார்ப்பவற்றை பெற்று மகிழ்வர்; பொல்லார் எதிர்ப்பார்ப்பதோ அவர்களுக்கு கிட்டாமற் போகும்.

28. இறைவனின் வழி நல்லார்க்கு அரணாகும்; தீமை செய்வோர்க்கோ அது அழிவைத் தரும்.

29. இறைவனுக்கு அஞ்சி நடப்போரை ஒருபோதும் அசைக்க இயலாது; பொல்லாரோ நாட்டில் குடியிருக்க மாட்டார்கள்.

30. இறைவனைக்கு அஞ்சி நடப்போரின் வாயினின்று ஞானம் பொங்கி வழியும்; வஞ்சகம் பேசும் நா துண்டிக்கப்படும்...

இதில் கூறப்பட்டுள்ள சில நீதிமொழிகள் இன்றைய அநியாய, அக்கிரம  உலகில் பொருத்தமற்றவையாக தோன்றினாலும் தீயவன் பெறும் வெற்றிகளும் வசதி வாய்ப்புகளும் தற்காலிகமானவையே என்பதையும் நினைவுகூறவேண்டும்.
இனியும் வரும்...

பி.கு: என்னுடைய பி.எஸ்.என்.எல் இணைப்பு கடந்த இரு வாரங்களாக கண்ணாமூச்சி ஆடியதால் என்னால் தொடர்ந்து எழுத முடியாமற் போனது. புதிதாக ரிலையன்ஸ் இணைப்பை பெற்றதால் இன்று பதிவு செய்ய முடிந்தது. இனி தொடர்ந்து வரும்...

 

Friday, March 09, 2012

சாலமோனின் நீதிமொழிகள்.

நீதிமொழிகள் நூலின் ஆசிரியர் கிறீஸ்து பிறப்பதற்கு முன் இஸ்ராயேலை ஆண்ட பல அரசர்களுள் ஒருவரான சாலமோன்அரசர். அவர்  கி.மு. சுமார் 962இலிருந்து 922வரை இஸ்ராயேலை ஆட்சி செய்தார். இவர் அளவில்லா ஞானத்தை பெற்றிருந்தார். இவருக்கு இத்தகைய பரந்த ஞானம் எப்படி வந்தது என்பதை சுருக்கமாக நான் எழுதிய இந்த பதிவில் கூறியிருக்கிறேன்.

இவர் எழுதிய நீதிமொழிகள், கிறீஸ்துவர்கள் புனித நூலாக கருதும் பைபிளின் ஒரு பகுதியான பழைய வேதாகமத்தில் நான்கு பகுதிகள் கொண்ட ஒரு தனி நூலாக அமைந்துள்ளது. சாலமோன் அரசர் இறைவனால் அருளப்பட்ட அளவுகடந்த ஞானத்துடன் சுமார் நாற்பதாண்டு காலம் இஸ்ராயேலை சிறப்புடன் ஆண்டார் என்கிறது வேதாகமம். அவர் அரசராக இருந்த காலத்தில் அவரோ அல்லது அவரது காலத்தில் வேறு சிலரோ நீதிமொழிகள் பலவற்றை உருவாக்கியிருக்கலாம் அல்லது தொகுத்திருக்கலாம் என்று நம்பப்படுகிறது.

இந்நூலின் ஒரு பகுதியாவது கி.மு 8ஆம் நூற்றாண்டளவில் தொகுக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும். கி.மு. 5ஆம் நூற்றாண்டு வரை வாய்மொழியாக மக்களிடையே நிலவிய நீதிமொழிகள் பின்னர் கி.மு 3ஆம் நூற்றாண்டளவில் தற்போதுள்ள நூலாகத் தொகுக்கப்பட்டிருக்கலாம் என்றும் பல வரலாற்று அறிஞர்கள் கூறியுள்ளனர். ஆயினும் இந்நூலின் பெரும் பகுதி சாலமோன் அரசருடைய ஆட்சிக் காலத்தில் எழுதப்பட்டதென கருதப்படுவதால் இந்நூல் சாலமோனின் நீதிமொழிகள் என்றே கூறப்படுகிறது. இதை ஆங்கிலத்தில் the Book of Proverbs என்று கூறுகின்றனர்.

இந்நூல் 'இறைவனிடம் கொள்ளும் அச்சமே ஞானத்தின் தொடக்கம்' என துவங்கி சமய ஒழுக்கம், நல்லறிவு, நன்னடத்தை ஆகியவற்றைப் பற்றி விளக்குகிறது. மேலும் குடும்ப உறவுகள், பொருள் மற்றும் பணம் ஈட்டும் முறைகள், சுயக்கட்டுப்பாடு, தாழ்ச்சி, பொறுமை, ஏழைகள் மீது இரக்கம் ஆகிய பல நற்பண்புகளின் அவசியத்தைப் பற்றியும் உரைக்கிறது.

இந்நூலில் கூறப்பட்டுள்ள பல அறிவுரைகள் இறவாப் புலவர் வள்ளுவர் இயற்றிய திருக்குறளுடனும் பல இடங்களில் ஒத்துப்போவதாக பல ஆய்வாளர்கள், தமிழ் அறிஞர்கள் சுட்டிக்காட்டியுள்ளதும் இதன் சிறப்பம்சமாகும்.  ஞானம்  நீதிமொழிகள் நூலில் மைய இடம் பெறுகிறது. வள்ளுவர் அதனை அறிவு என்பார். அறிவுடைமை என்னும் அதிகாரத்தில் வள்ளுவர் அமைத்துள்ள பத்து குறள்களும் அறிவு என்றால் என்னவென்பதை விளக்குகின்றன. இவ்விரண்டு நூல்களையும் ஒப்பிட்டு தமிழ் ஆய்வாளர்கள் குறிப்பிட்டுள்ளவற்றையும் இத்தொடரில் அவ்வப்போது கூறுகிறேன்.

சுமார் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு சாலமோன் அரசருடைய காலத்தில் எழுதி வைத்த பல அறிவுரைகள் இன்றும் மிகவும் பொருத்தமாக உள்ளதால் இவற்றைப் பற்றி ஒருசில பதிவுகள் எழுதலாம் என்று நான் கருதுகிறேன். இந்நூலில் அடங்கியுள்ள அனைத்து அதிகாரங்களையும் (chapters) எழுதாமல் இன்றைய சூழலுக்கு பொருத்தமானதை மட்டும் எழுதுவேன். ஆகவே இதை எந்த மதத்தைச் சார்ந்தவர்களாயிருப்பினும் வாசித்து பயனடையலாம்.

"இவற்றைப் படிப்பவர் ஞானமும் நற்பயிற்சியும் பெறுவர்; ஆழ்ந்த கருத்தடங்கிய நன்மொழிகளை உணர்ந்துக் கொள்வர்; நீதி, நியாயம், நேர்மை நிறைந்த விவேக வாழ்க்கையில் பயிற்சி பெறுவர்...."

இதை நான் கூறவில்லை. நூலின் அறிமுகத்தில் இவ்வாறு கூறப்பட்டுள்ளது.

எம்மதமும் சம்மதம் என கருதுபவர்கள் வாசித்து பயனுறுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். இறைவனே இல்லை என்பவர்களுக்கும் இந்நூலில் வரும் நன்மொழிகள் மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்று கருதுகிறேன். ஏனெனில் இவை இறைவனை போற்றும் வாசகங்கள் அல்ல. மாறாக நம்முடைய அன்றாட வாழ்வில் நாம் கடைபிடிக்க வேண்டிய பல நல்ல அறிவுரைகளைக் கொண்ட தொகுப்பு.
***********
சாலமோனின் நீதிமொழிகள்:

1. ஞானமுள்ள பிள்ளைகள் தம் தந்தைய மகிழ்விக்கின்றனர்; அறிவற்ற மக்களோ தம் தாய்க்கு துயரமளிப்பர்.

2. தீய வழியில் ஈட்டிய செல்வம் பயன் தராது; நேர்மையுள்ள நடத்தையோ சாவிலிருந்து தப்புவிக்கும்.

3. வேலை செய்யாத கை வறுமையை வருவிக்கும். விடாமுயற்சியுடையவரின் கையோ செல்வத்தை உண்டாக்கும்.

4. கோடைக் காலத்தில் விளைச்சலைச் சேர்த்து வைப்போர் மதியுள்ளோர். அறுவடைக் காலத்தில் உறங்குவோர் இகழ்ச்சிக்குரியவர்கள்.

5. நேர்மையாளர் மீது ஆசி பொழியும்; பொல்லாதோர் பேச்சிலோ கொடுமை மறைந்திருக்கும்.

6. நேர்மையாளரைப்பற்றிய நினைவு ஆசி விளைவிக்கும்; பொல்லாரின் பெயரோ அழிவுறும்.

7. ஞானமுள்ளோர் அறிவுரைகளை மனமார ஏற்பர்; பிதற்றும் மூடரோ வீழ்ச்சியுறுவர்.

8. நாணயமாக நடந்து கொள்வோர் இடையூறின்றிநடப்பர்; கோணலான வழியைப் பின்பற்றுவோரோ வீழ்ச்சியுறுவர்.

9  தீய நோக்குடன் கண்ணடிப்போர் தீங்கு விளைவிப்பர்; பிதற்றும் மூடரோ வீழ்ச்சியுறுவர்.

10. நல்லாரின் சொற்கள் வாழ்வளிக்கும் ஊற்றாகும்; பொல்லாரின் பேச்சிலோ கொடுமை மறைந்திருக்கும்...

இனியும் வரும்..