Thursday, April 13, 2006

இன்று பெரிய வியாழன்ஆங்கிலத்தில் இதை மாண்டி தர்ஸ்டே என்பர்.

லத்தீன் மொழியில் ‘Mandatum’ என்றால் கட்டளை என்று பொருள். இதிலிருந்து திரிந்து வந்ததுதான் மாண்டி என்ற வார்த்தை.

யேசு கிறிஸ்து காட்டிக் கொடுக்கப்படுவதற்கு முந்தைய தினம் அதாவது பெரிய வியாழன் அன்று இரவு தன்னுடைய சீடர்களுடன் கடைசி இரவு (Last Supper) உணவை உண்பதற்கு கூடியிருந்த நேரத்தில் அவர்களுக்கு ஒரு அன்புக் கட்டளையைக் கொடுத்தார். அச்செயலை நினைவுகூறும் விதமாகத்தான் அத்தினத்திற்கு ‘மாண்டி தர்ஸ்டே’ என்று பெயர் வந்தது.

யேசு கிறிஸ்துவின் இந்த இறுதி இராவுணவைப் பற்றி புதிய வேதாகம ஆசிரியர்கள் அனைவருமே குறிப்பிட்டுள்ளனர் என்றாலும் அவர்களுள் அருளப்பர் எனப்படும் யோவான்தான் (St.John) மிகவும் தெளிவாக, விரிவாக எழுதியுள்ளார் (அரு:13 – 18)

அதற்கு முன்பு லூக்காஸ் நற்செய்தியாளர் என்ன கூறுகிறார் என்று பார்ப்போம். (St.Luke:22)

பாஸ்கா எனப்படும் புளியாத அப்பத் திருவிழா (இது யூதர்களின் மிக முக்கியமான திருவிழாக்களுள் ஒன்று) அடுத்திருந்தது. இவ்விழாவின் போது பாஸ்கா செம்மறியை பலியிடுவது வழக்கம். அதற்குப் பிறகு அதை புளியாத அப்பங்களுடன் சேர்த்து உண்பதும் வழக்கம்.

யேசு ‘நாம் பாஸ்காப் பலியுணவை உண்பதற்கு நீங்கள் போய் ஏற்பாடு செய்யுங்கள் என்று இராயப்பரையும் (St.Peter) அருளப்பரையும் (St.John) அனுப்பினார். அவர்கள் ‘நாங்கள் எங்கே ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும் என்கிறீர்?’ என்றனர்.

அவர் மறுமொழியாக, ‘நீங்கள் நகருக்குள் செல்லும்போது ஒருவன் தண்ணீர்க்குடம் சுமந்து உங்களுக்கு எதிரே வருவான். அவன் நுழையும் வீட்டுத் தலைவனிடம் ‘நான் என் சீடருடன் பாஸ்கா உணவை உண்பதற்கான அறை எங்கே என்று போதகர் உம்மைக் கேட்கிறார்’ எனக் கூறுங்கள். அவர் இருக்கை முதலியன அமைந்துள்ள ஒரு பெரிய மாடி அறையை உங்களுக்கு காட்டுவார். அங்கே ஏற்பாடு செய்யுங்கள்’ என்றார்.

அவர்களும் சென்று அவர் கூறியவாறே நிகழ்ந்ததைக் கண்டு ஏற்பாடு செய்தனர்.

இனி அருளப்பருடைய வேதாகமம்..

யேசுவும் சீடர்களும் அறையிலிருந்த நீள்வடிவ மேசையில் பந்தியமர்ந்தனர்.

யேசு பந்தியிலிருந்து எழுந்து தன்னுடைய மேலாடையைக் களைகிறார். ஒரு துண்டை எடுத்து இடுப்பில் கட்டிக்கொள்கிறார். பின்னர் ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணீர் நிரப்பி தன்னுடைய சீடர்களுடைய பாதங்களைக் கழுவி தன் இடுப்பில் இருந்த துண்டால் துடைக்கிறார்.

அவருடைய செய்கையின் பொருள் விளங்காமல் சீடர்கள் பதறிப் போகின்றனர். ஆயினும் எதிர்த்துப் பேச துணிவில்லாமல் பேச்சற்றுப் போய் அமர்ந்திருக்கின்றனர்.

யேசு சீமோன் இராயப்பரிடம் (St.Peter) வருகிறார். அவர் விடவில்லை. ‘ஆண்டவரே, போதகரே, நீரா என்னுடைய பாதங்களைக் கழுவுவது?’ என்கிறார்.

யேசு அமைதியாக அவரை ஏறெடுத்து பார்க்கிறார். ‘இராயப்பா, நான் செய்வதன் பொருள் இப்போது உனக்கு விளங்காது, பின்னரே விளங்கும்.’ என்கிறார்.

ஆனால் இராயப்பரோ ‘நீர் என் பாதங்களை கழுவ நான் ஒருபோதும் சம்மதியேன்.’ என்கிறார்.

யேசு மறுமொழியாக, நான் உன்னைக் கழுவாவிடில் உனக்கு என்னோடு பங்கில்லை.’ என்கிறார் உறுதியுடன்.

சீமோன் இராயப்பர் சரணடைகிறார். ‘அப்படியென்றால் ஆண்டவரே, என்னுடைய பாதங்களை மட்டுமல்ல. என்னுடைய கைகளையும் தலையையும் கூட கழுவும்.’

யேசு புன்முறுவலுடன், ‘குளித்துவிட்டவன் தன் பாதங்களை மட்டும் கழுவினால் போதும். மற்றபடி அவன் முழுவதும் தூய்மையாயிருக்கிறான். நீங்களும் தூய்மையாயிருக்கிறீர்கள். ஆனாலும் எல்லோரும் தூய்மையாயில்லை.’ என்கிறார்.

அவர் கூறிய இறுதி வாக்கியத்தின் பொருள் அவர்களுக்கு விளங்கவில்லை. தன்னைக் காட்டிக்கொடுப்பவன் யார் என்று அவருக்கு முன்பே தெரிந்திருந்தது. அவனை மனதில் வைத்துத்தான், ‘எல்லோரும் தூய்மையாயில்லை.’ என்கிறார்.

எல்லோருடைய பாதங்களையும் கழுவி துடைத்து முடித்து அவர்களை நோக்கி கூறுகிறார். ‘நான் உங்களுக்குச் செய்ததன் பொருள் விளங்கிற்றா? நீங்கள் என்னை போதகரே என்றும் ஆண்டவரே என்றும் அழைக்கிறீர்கள். அத்தகைய நானே உங்களுடைய பாதங்களைக் கழுவினேன் என்றால் நீங்களும் ஒருவர் ஒருவருடைய பாதங்களைக் கழுவ வேண்டும் அல்லவா?’

யேசு அன்று கூறியதன் பொருள் என்ன?

அக்காலத்தில் விருந்துண்ண அழைக்கப்படும் ஒவ்வொரு விருந்தினருடைய கால்களையும் அவ்வீட்டு பணியாளன் கழுவி மரியாதை செய்வது வழக்கமாயிருந்தது.

அதைத்தான் தான் செய்ததாக யேசு தன்னுடைய சீடர்களிடம் கூறினார்.

அதாவது நாம் ஒவ்வொருவரும் நம்முடைய நண்பர்களுக்கு, நம்முடைய உறவினர்களுக்கு ஏன் நம்முடைய எதிரிகளுக்கும் கூட பணிவிடை செய்ய நாம் தயங்கலாகாது, என்பதை எடுத்துரைக்கத்தான் யேசு அன்று தன்னைத் தானே தாழ்த்திக்கொண்டு தன்னுடைய சீடர்களுக்கு பணிவிடை செய்தார்.

அவர் தொடர்ந்து கூறுகிறார்.

‘ஊழியன் தலைவனுக்கு மேற்பட்டவன் அல்லன், அப்போஸ்தலனும் தன்னை அனுப்பியவருக்கு மேற்பட்டவன் அல்லன்.’

யேசு இதை தன்னை முன்நிறுத்தியே கூறுகிறார். தன்னை இவ்வுலகிற்கு அனுப்பிய தன் தந்தையைக் காட்டிலும் தான் மேற்பட்டவன் அல்ல என்பதைத்தான் இவ்வாறு கோடிட்டு காட்டுகிறார்.

தன்னுடைய சீடர்களைப் பார்த்து, ‘உங்களுள் பெரியவன் சிறியவன்போலவும், தலைவன் பணிவிடை புரிபவன்போலவும் இருக்கட்டும். யார் பெரியவன்? பந்தியில் அமர்பவனா, பணிவிடை செய்பவனா? பந்தியில் அமர்பவன் அன்றோ? நானோ உங்கள் நடுவே பணிவிடை புரிபவனைப்போல் இருக்கிறேன்’ என்கிறார்.


தன்னைத் தாழ்த்திக்கொள்பவன் எவனும் உயர்த்தப்படுவான். தன்னை உயர்த்திக்கொள்பவன் எவனும் தாழ்த்தப்படுவான் என்றும் வேறொரு சமயத்தில் அறிவுறுத்துகிறார்.

சிந்தனை: ஆம் நண்பர்களே.. நான்தான் பெரியவன், தலைவன். என்னை நீங்கள் எல்லோரும் வணங்கி நிற்க வேண்டும், மரியாதை செய்ய வேண்டும்.. என்றெல்லாம் நம்மில் எத்தனை பேர் இறுமாப்புடன் பேசுகிறோம்? நடந்துக்கொள்கிறோம்? நமக்கு உண்மையிலேயே அதற்கு அருகதை இருக்கிறதா என்று ஒருகணம் சிந்தித்துப் பார்த்ததுண்டா?

*****

இன்று உலகெங்கிலும் உள்ள தேவாலயங்களில் யேசு அன்று செய்த நிகழ்ச்சியை நினைவுகூறும் விதமாக இன்றைய திருப்பலியின் இடையே திருப்பலி நடத்தும் தலைமைப் பாதிரியார் கீறிஸ்துவின் ஸ்தானத்தில் இருந்து பன்னிரண்டு வயதானவர்களுடைய பாதங்களைக் கழுவி துடைப்பார்.

யேசு தன்னுடைய சீடர்களுடன் உண்ட இறுதி இராவுணவைச் சித்தரிக்கும் விதமாக புகழ் பெற்ற ஓவியர் லியனோர்டா டாவின்சி வரைந்த அற்புதமான ஓவியம்உலகப் புகழ் பெற்றது (மேலே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது அதனுடைய நகல்).

நாளை புனித வெள்ளியின் சரித்திரத்தைப் பார்ப்போம்.

********

0 comments:

Post a Comment